Învățământ liceal

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi pe formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare. Cuprinde următoarele filiere şi profiluri: filiera teoretică (profilurile umanist şi real) Alte informații relevante: NOU! Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022 Admiterea în învățământul liceal de stat…

Citeste mai mult

Învățământ gimnazial

Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se axează pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevilor, cu scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a domeniilor cunoașterii. Acesta garantează elevilor accesul la cultură, prin dezvoltarea libertății de a-și spori universul spiritual pentru a accede…

Citeste mai mult

Învățământ primar

Învățământul primar este prima etapă din învățământul obligatoiu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale. Învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I – IV, clasa pregătitoare fiind prima clasă din învățământul primar. Pentru copil, clasa pregătitoare este o perioadă de…

Citeste mai mult